Palm Oil Mill Effluent Cleaning Service
Palm Oil Mill Effluent Cleaning Service

Kualiti Alam Hijau kini menyediakan perkhidmatan Pembersihan Kolam Kilang kelapa Sawit dengan kerjasama MPOB, Perkhidmatan ini ditawarkan dengan percuma!

Faedah Selepas Perkhidmatan
✅ Tidak lagi memerlukan kolam lanjutan
✅ Segala Kos akan ditanggung pihak kami
✅ Tiada pecemaran bau
✅ Tiada pencemaran sungai
✅ Persekitaran Hijau

Published : 19-Jul-2022

Switch To Desktop Version